Children make miniature fish traps (c) MOLA.jpg

Children make miniature fish traps (c) MOLA